Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Τηλ : +30 2310232193
  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
    ΠΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Υπηρεσίες

ΠΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

- Υποστήριξη στην Προετοιμασία και το Σχεδιασμό των Προγραμμάτων και Έργων για την Νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027

- Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για το σχεδιασμό, την εξειδίκευση και την υλοποίηση δράσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-20

- Αξιολόγηση δράσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

- Σύμβουλος Υλοποίησης και Αξιολόγησης δράσεων Δημοσιότητας του ΕΣΠΑ

- Σύμβουλος Ανασχεδιασμού της Στρατηγικής και Υποστήριξης της υλοποίησης των δράσεων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων