Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Τηλ : +30 2310232193
  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
    ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υπηρεσίες

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

- Μελέτες πολιτικής και εφαρμογής πολιτικών

- Υπηρεσίες Οικονομοτεχνικών μελετών

- Μελέτες κόστους οφέλους μεγάλων έργων

- Μελέτες Κοστολόγησης Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης

- Σχεδιασμός και αξιολόγηση Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Αγροτικού Χώρου