Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Τηλ : +30 2310232193
  • Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
    ΕΥΠΟΛΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Σύντομο Ιστορικό / Ταυτότητα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Για περισσότερο από 10 χρόνια η ΕΥΠΟΛΙΣ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε φορείς και οργανισμούς του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα σε όλη την Ελλάδα. Με απόλυτη συνέπεια και επαγγελματισμό, παρέχει ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στο δημόσιο γίγνεσθαι.

Η εταιρεία ιδρύθηκε στη Μυτιλήνη, το Μάρτιο του 2008 μέσα από τη συνεργασία τριών επιστημόνων με πολύχρονη και σημαντική εμπειρία στις συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Η εταιρεία λειτουργεί από τα τέλη του 2009, παράρτημα στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης και εκεί στεγάζεται το πλείστο των στελεχών της.

Η εταιρεία διαθέτει ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων εταιρειών και εμπειρογνωμόνων, και μέσα από αυτήν την μακροχρόνια δοκιμασμένη συνεργασία δύναται να παρέχει υπηρεσίες σε εξειδικευμένα επιμέρους θέματα προκειμένου να καλύψει τις εκάστοτε ανάγκες της πελατείας της.

Το Όραμά μας
Το Όραμα της εταιρείας είναι να είναι αναγνωρίσιμη για την βαθιά γνώση και αξιοπιστία των υπηρεσιών που παρέχει σε θέματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και υποστήριξης φορέων του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα

Η Στρατηγική μας
Η Στρατηγική βασίζεται στην κατανόηση των αναγκών των πελατών – φορέων διοίκησης και αυτοδιοίκησης και στην παρακολούθηση των πολιτικών που εφαρμόζονται στο χώρο ευθύνης τους, ώστε να υποστηρίζουν αποτελεσματικά τις αναγκαίες διεργασίες.

Οι Αξίες μας
Οι Αξίες της εταιρείας είναι η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο σεβασμός στον πελάτη, η εξατομικευμένη προσέγγιση και εύρεση λύσεων, η μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης έργων βάσει διεθνώς αποδεκτών πρακτικών και εργαλείων, η οικοδόμηση και η καλλιέργεια ισχυρών δεσμών εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας μέσα από την ανάπτυξη σταθερών σχέσεων διαρκούς συνεργασίας.

Υποδομές
Η εταιρεία διαθέτει σύγχρονα λειτουργικά γραφεία και χώρους, δίκτυο Η/Υ με δυνατότητα εξ αποστάσεως πρόσβασης, τηλεφωνικό κέντρο και εξειδικευμένες εφαρμογές που σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες