Εύπολις Συμβουλευτική

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ – ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποστήριξη Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και ΜΚΟ

Στην κατηγορία αυτή των υπηρεσιών περιλαμβάνονται:
  • Χρηματοδοτικές προτάσεις Αναπτυξιακού Νόμου και δράσεων ΕΣΠΑ
  • Διαχείριση υλοποίησης επιχορηγούμενων ιδιωτικών επενδύσεων
  • Επιχειρησιακός, οργανωτικός και λειτουργικός σχεδιασμός