Εύπολις Συμβουλευτική

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ – ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αξιολογήσεις Προγραμμάτων και Έργων

Στην κατηγορία αυτή των υπηρεσιών περιλαμβάνονται:
  • Αξιολογήσεις ex ante, on going και ex post δράσεων του ΕΣΠΑ
  • Αξιολογήσεις ex ante, on going και ex post τοπικών προγραμμάτων & πρωτοβουλιών