Εύπολις Συμβουλευτική

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ – ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αξιοποίηση Δημόσιας & Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας

Στην κατηγορία αυτή των υπηρεσιών περιλαμβάνονται:
  • Καταγραφή, αποτύπωση και νομική τεκμηρίωση ακίνητης περιουσίας
  • Σχέδιο Ανάπτυξης (development concept)
  • Μελέτες σκοπιμότητας/βιωσιμότητας Υποστήριξη της διαδικασίας εξεύρεσης επενδυτών
  • Προσυμβατική υποστήριξη ΣΔΙΤ & συμβάσεων παραχώρησης
  • Μελέτες ίδρυσης Ταμείων Τοπικής Ανάπτυξης