Εύπολις Συμβουλευτική

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ – ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Προκήρυξη του Προγράμματος “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ”

Υπογράφηκε από τον Υπουργό ΠΕΚΑ, Γιώργο Παπακωνσταντίνου, η προκήρυξη του προγράμματος “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ” για χρηματοδότηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας που υλοποιούνται από τους Δήμους. Η σχετική Πρόσκληση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ΕπιχειρησιακούΠρογράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη και προβλέπει απλουστευμένες διαδικασίες αξιολόγησης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των Δήμων στο Πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ

Η ΕΤΕπ υπέγραψε τις τελευταίες Επιχειρησιακές Συμφωνίες για την ίδρυση τριών TAA JESSICA

Στις 9 Φεβρουαρίου 2012, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), με την ιδιότητά του διαχειριστή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου Ελλάδας, υπέγραψε τις τελευταίες Επιχειρησιακές Συμφωνίες για την ίδρυση Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης με: [1] Την EFG Eurobank Εργασίας για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε έργα αστικής ανάπτυξης στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας (€40 εκ.) και Πελοποννήσου (€28 εκ.), [2] Την Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδας για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε έργα αστικής ανάπτυξης στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (€10 εκ.), Βορείου Αιγαίου (€10 εκ.), Δυτικής Μακεδονίας (€15 εκ.) και Ηπείρου (€15 εκ.) και [3] Την Τράπεζα Πειραιώς για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε έργα αστικής ανάπτυξης στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας (€20 εκ.) και Θεσσαλίας (€20 εκ.).
 

Η ΕΤΕπ υπέγραψε και τη 2η Επιχειρησιακή Συμφωνία για τη δημιουργία Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης JESSICA

Η ΕΤΕπ υπέγραψε και τη 2η Επιχειρησιακή Συμφωνία για τη δημιουργία του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης JESSICA στις Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων και για το ΕΠΠΕΡΑΑ

Στις 9 Δεκεμβρίου 2011 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με την ιδιότητα του διαχειριστή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA Ελλάδας, υπέγραψε Επιχειρησιακή Συμφωνία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας για την ίδρυση του δεύτερου Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης (TAA) για τις Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων καθώς και για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Το TAA θα επενδύσει μέσα στην επόμενη τετραετία περίπου 85 εκατ. ευρώ (50 εκατ. στην Αττική, 15 εκατ. στη Δυτική Ελλάδα, 10 εκατ. στα Ιόνια Νησιά και 10 εκατ. στις Περιφέρειες του Στόχου 1 (Σύγκλιση)* που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) σε έργα αστικής ανάπτυξης, με κύριο στόχο τη στήριξη βιώσιμων επενδύσεων αστικής ανάπλασης και προστασίας του περιβάλλοντος που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της κοινωνικής συνοχής και της βιωσιμότητας των αστικών περιοχών των ανωτέρω περιφερειών.

Η ΕΤΕπ υπέγραψε την πρώτη Επιχειρησιακή Συμφωνία για τη δημιουργία του TAA της Περιφέρειας Κρήτης

Το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης (TAA) θα επενδύσει μέσα στην επόμενη τετραετία περίπου 15 εκατ ευρώ σε έργα αστικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια της Κρήτης, με κύριο στόχο τη στήριξη βιώσιμων επενδύσεων αστικής ανάπλασης που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της κοινωνικής συνοχής και της βιωσιμότητας των αστικών περιοχών της Κρήτης. Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων του JESSICA μπορεί να περιλαμβάνει έργα αστικής ανάπτυξης στους ακόλουθους τομείς: αναβάθμιση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών, έργα βασικής υποδομής, ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών (clusters) υψηλής τεχνολογίας και υποδομών που προσφέρουν προστιθέμενη αξία, έργα διαχείρισης υδάτων και αποβλήτων, δίκτυα ενέργειας, έργα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κ.ά.

Κανκούν, Μεξικό: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση της Συνδιάσκεψης του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή

Ολοκληρώθηκε στο Κανκούν του Μεξικού, η συνάντηση "COP16/CMP6" της Συνδιάσκεψης του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, που ξεκίνησε στις 29 Νοεμβρίου 2010. Η συνάντηση αυτή αποτελεί την 16η της Διάσκεψης των Εταίρων της Συνθήκης Πλαίσιο του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή και την 6η συνάντηση της Συνδιάσκεψης των Εταίρων του Πρωτοκόλου του Κυότο.

 

Περισσότερα ...

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ελλάδα

Δημοσιεύθηκε πρόσφατα η έρευνα του ΟΗΕ με τίτλο “United Nations, E-Government Survey 2010, Leveraging e-government at a time of financial and economic crisis”.

Η έρευνα διακρίνει δύο μεγάλες ενότητες στις οποίες αξιολογούνται οι χώρες:

  • την «ανάπτυξη ηλεκτρονικής κυβέρνησης», και
  • την «ηλεκτρονική συμμετοχή»

Σύμφωνα με την έρευνα, η Ελλάδα στο δείκτη «ανάπτυξης ηλεκτρονικής κυβέρνησης» βρίσκεται στην 41η θέση και στο δείκτη «ηλεκτρονικής συμμετοχής» στην 48η θέση . Η θέση αυτή είναι σε παγκόσμια κλίμακα καλή και αντίστοιχη με το γενικότερο επίπεδο ανάπτυξης της Ελλάδας, αν και είναι σχετικά χαμηλή για Ευρωπαϊκή χώρα.

 

Περισσότερα ...