Εύπολις Συμβουλευτική

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ – ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποστήριξη ΟΤΑ και Δημόσιων Φορέων στην προετοιμασία και υποβολή προτάσεων JESSICA

Στις 9 Φεβρουαρίου 2012 ολοκληρώθηκε ο κύκλος της υπογραφής Επιχειρησιακών Συμφωνιών της ΕΤΕπ με ελληνικές τράπεζες στις οποίες ανατίθεται η διαχείριση των περιφερειακών ΤΑΑ του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA.

Αναμένονται πολύ σύντομα οι πρώτες προσκλήσεις από μέρους των ΤΑΑ, για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων από ΟΤΑ και άλλους δημόσιους φορείς που επιθυμούν να τύχουν χρηματοδοτικής υποστήριξης για την πραγματοποίηση ανταποδοτικών επενδυτικών σχεδίων ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης.

Η ΕΥΠΟΛΙΣ, διαθέτοντας ήδη σημαντική εμπειρία στο σχεδιασμό ΤΑΑ, μπορεί να αναλάβει την υποστήριξη των ενδιαφερομένων ΟΤΑ ή δημόσιων φορέων τόσο στη διαδικασία προετοιμασίας της ολοκληρωμένης πρότασης όσο και της σύμπραξης με ιδιώτες επενδυτές για την υλοποίηση των έργων.