Εύπολις Συμβουλευτική

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ – ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Λιάνα Ακριβοπούλου

Η Λιάνα Ακριβοπούλου είναι Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ και Εμπειρογνώμονας –Σύμβουλος με εικοσαετή εμπειρία στο χώρο των εταιρειών Συμβούλων . Από το Δεκέμβριο του 2004 έως και το 2008 είχε την ευθύνη της λειτουργίας της Δ/νσης Υποδομών και Διοίκησης Εργων (Δημόσιος Τομέας) της NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της συντόνισε τη διεκδίκηση και υλοποίηση των έργων του Δημοσίου Τομέα της εταιρείας, με πελάτες Υπουργεία, Διαχειριστικές Αρχές Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και Φορείς της Αυτοδιοίκησης.

Συμμετείχε ως Υπεύθυνη Εργου, ή Εμπειρογνώμων στην υλοποίηση άνω των 60 έργων. Κατά το 2009 εργάστηκε ως Practice Leader της PLANET A.E.στον τομέα της ανταγωνιστικότητας.   Υπήρξε επίσης ιδρυτικό μέλος της PLANET BOΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. το 1992, η οποία μετονομάστηκε αργότερα σε PLANET REGIONAL A.E. και εργάστηκε εκεί έως το Νοέμβριο του 2004.

Σήμερα είναι εταίρος της ΕΥΠΟΛΙΣ και δραστηριοποιείται ενεργά στις υπηρεσίες της Εταιρείας από το Γραφείο της Θεσσαλονίκης