Εύπολις Συμβουλευτική

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ – ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Όραμα, Στρατηγική και Αξίες

Η ΕΥΠΟΛΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ είναι μια νέα εταιρία που ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2008, με έδρα τη Μυτιλήνη. Από το 2010 έχει αποκτήσει γραφείο και στη Θεσσαλονίκη. Αποτελεί τη συνένωση των δυνάμεων έμπειρων και επί σειρά ετών συνεργαζόμενων μελετητών με πολύχρονη και σημαντική εμπειρία στις συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Το Όραμά μας
 είναι η ανάπτυξη της εταιρείας μας και η εδραίωσή της στην αγορά με υπευθυνότητα, αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου, σε θέματα που σχετίζονται με την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και την υποστήριξη της Δημόσιας Διοίκησης στην εκτέλεση έργων και μελετών.

 
Η Στρατηγική μας στηρίζεται στην κατανόηση των αναγκών των πελατών που είναι οι φορείς της τοπικής, περιφερειακής και δημόσιας διοίκησης και στην παρακολούθηση των πολιτικών που εφαρμόζονται στο χώρο ευθύνης των πελατών μας, ώστε να υποστηρίξουν τις αναγκαίες διεργασίες για την ανάπτυξη.


Οι Αξίες μας είναι η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο σεβασμός στον πελάτη, η εξατομικευμένη προσέγγιση και εξεύρεση λύσεων, η μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης έργων βάσει διεθνώς αποδεκτών πρακτικών και εργαλείων, η οικοδόμηση και η καλλιέργεια ισχυρών δεσμών εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας μέσα από την ανάπτυξη σταθερών σχέσεων διαρκούς συνεργασίας.

3 Απρ 2012
Προκήρυξη του Προγράμματος “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ”